Skip to main content

Driekoningen 2018

Naar aloude traditie ging het Sint-Michielskoor dit jaar ook weer op stap.
Gedurende 2 volle avonden werd Oevel doorkruist en aangebeld om de beste wensen aan onze supporters over te brengen.
Onder muzikale begeleiding van Bruno, met fluit, trokken de 3 koningen samen met een groot aantal koorleden op pad en verwelkomden ieder met een aangenaam lied.
Wij danken onze sponsors voor hun gulle bijdrage en koorleden voor hun inzet. Dankzij deze activiteit is de kas weer aangevuld.
Hopelijk kunnen we nog vele jaren deze traditie in stand houden.

3koningen2018
foto: marc vandenborre 

3koningen2018 1
3koningen2018 2
3koningen2018 3
3koningen2018 4
3koningen2018 5